Contact

Heeft u interesse in genoemde massages of wilt u meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Yvonne Zieverink
Anijsstraat 80
7322 PS Apeldoorn
055 – 356 17 38

E-mail: info@yvonnezieverink.nl
Website: www.yvonnezieverink.nl 

KvK: 52716902
BTW-nr: NL001385233B95

Klachtenregeling (WKKGZ)
Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Via de beroepsvereniging NVST aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (Quasir) en geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil). Mocht u als cliënt een klacht hebben dan verzoek ik u, uw klacht aan mij voor te leggen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de NVST (beroepsvereniging). U krijgt dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris toegewezen. Als dit niet leidt tot een oplossing dan kunt u terecht bij een geschillencommissie.