Vergoedingen particulieren

Ik ben aangesloten als A+-therapeut bij de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten) onder lidmaatschapsnummer: L2641. Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist Zorgverleningscode. Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in Nederland geïnformeerd over de praktijkvoering.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de RBCZ (overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert onder nummer 107563R.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapeutische behandelingen deels of volledig als u aanvullend verzekerd bent. Op de website van de NVST vindt u een overzicht per zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Logo NVST
Logo RBCZ